Veiledning for økologisk sauehold og produksjon

0
63

Økologisk sauehold byr på utfordringer for bønder som ikke har valget mellom å bruke kjemikalier, antibiotika eller sprøytemidler for å få høre, men det skaper også utallige langsiktige fordeler. Sau er arter av tamme drøvtyggende pattedyr, oppdrettet for sin melk, kjøtt og ull. For å produsere økologisk sau bør gården være registrert hos et godkjent økologisk kontrollorgan. En voksen hunnsau er en søye og en voksen hannsau kalles en vær. Ungsau kalles lam. En voksen hanngeit kalles en nebb eller bukk, og en voksen hunngeit kalles en barnepike eller doe.

En trinnvis veiledning til en organisk saueoppdrettsvirksomhet

Økologiske sauegårder har større båser for dyrene og holdes ofte på store beitemarker. Økologiske sauer får også beholde halen og hornene, som mange ikke-økologiske sauegårder vanligvis fjerner, og dermed forårsaker ekstra smerte for dyrene. Dette er viktig for å opprettholde sunne sauer og opprettholde et godt sau-biprodukt. For å produsere økologisk sau, må gården registreres hos et godkjent økologisk kontrollorgan som forventer at et strengt sett med standarder følges, det er disse økologiske standardene som sikrer at dyrets velferd er viktig. I tillegg til å kreve at dyrene er genuint frittgående, dekker økologiske standarder også matkvalitet, levekår, bruk av hormoner og antibiotika, samt transport og slakting. Disse standardene betyr at dyr oppdrettet i organiske systemer nyter de høyeste velferdsstandardene for oppdrettsdyr.

Økologisk husdyrproduksjon fokuserer i hovedsak på å produsere dyr fra et hovedsakelig fôrbasert system, med vekt på å opprettholde dyrehelsen gjennom forbedret velferd og reduksjon i bruk av konvensjonelle, rutinemessige veterinærbehandlinger. Ulike raser som brukes i konvensjonell oppdrett kan betraktes som dyr med høy vedlikeholdsnivå, krever hyppige profylaktiske veterinærbehandlinger og høyenergikonsentrert fôr for å møte deres potensial. Slike raser kan være ute av stand til å oppnå sin potensielle ytelse under et organisk system. Fôring og avl er de viktigste viktige faktorene for helse og velferd til husdyr i organiske systemer.

Viktigheten av økologisk sauehold

Viktigheten av standarder for økologisk husdyrproduksjon er;

 • Opprettholde lukkede flokker og besetninger; dvs. avlserstatninger på gården, for å minimere risikoen for å importere sykdommer fra et annet sted og for å utvikle bestander som er tilpasset de spesifikke driftsforholdene
 • Ved å bruke økologisk produsert husdyrfôr
 • Unngå unødvendig bruk av veterinære plantevernmidler og medisiner for å redusere mulige skadelige helseeffekter
 • Å gi dyr de muligheter og livsbetingelser som er i samsvar med deres fysiologiske behov, generelle velvære og naturlige atferd.
 • La dyr tilpasse seg lokale forhold
 • Å dyrke/vedlikeholde genetisk mangfold

Nedenfor er retningslinjene for sertifisering av økologisk husdyr under Nasjonalt program for økologisk produksjon (NPOP);

 • Organisk forvaltningsplan
 • Valg av rase/stamme
 • Bolig og forvaltning
 • Konverteringsperiode
 • Fôring
 • Helsevesen
 • Avl og forvaltning
 • Gjødsel og urinhåndtering
 • Transportere
 • Slakte
 • Journalføring

Fra ikke-økologisk til økologisk sauegård

Å starte en økologisk sauegård krever en investering av tid fra bondens side, og sikkert også penger. Det tar minimum 2 år å konvertere en sauegård til økologisk status. Avlsdyrene må og bør klare seg økologisk fra tuppingstid for at lammene skal klassifiseres som økologiske. Lam som selges som økologiske skal ha kommet fra ferdig ombygd jord på salgstidspunktet.

Søker om økologisk sertifisering i sauehold

Prosessen med økologisk sertifisering for høyjord og avling kan ta 3 år fra søknadsdatoen. Det må gå minst 3 hele år mellom siste bruk av et forbudt stoff og økologisk sertifisering. Det må være gode journaler som gir et tydelig, reviderbart papirspor. Noen av støttedokumentene som må være tilgjengelig inkluderer vann- og jordprøver eller kvitteringer for kjøp av økologisk fôr og avlsdyr. Hvis organisk produserte råvarer ikke er tilgjengelige, må det føres journal over innsatsen for å skaffe økologiske leverandører. Alle etikettene fra alle kjøpte forsyninger må oppbevares for revisjonsprosessen. Hvert organisk sertifiseringsbyrå har en presis prosess for produsenter å følge. Lammeprodusenter må kontakte sin valgte sertifiseringsorganisasjon før de tar ledelsesbeslutninger, nye eller endrede investeringer.

Potensielle saueraser for økologisk landbruk

Mange av rasene har følgende egenskaper til felles;

 • Hår (i motsetning til ull) og en lang eller bred, feit hale eller bakdel
 • Svært hardføre, ikke-selektive beitedyr som tåler ekstreme miljøforhold
 • Fett lagret i halen, blir trukket på i tider med ernæringsmessig og fysiologisk stress
 • Sterke mors- og flokkinstinkter, som sikrer høye nivåer av overlevelse av lam
 • Muligheten til å være med hele året
 • Ullunderfrakker som blir løs i varmere måneder
 • Ingen krav til krykkering, klipping, mulesing eller dokking
 • Angivelig høy intern (orm) og ekstern (flue, lus) parasitttoleranse eller motstand

Saueraser for økologisk landbruk er;

Afrikaner

Denne rasen er preget av en skinnende, hvit, kempfri fleece som kastes årlig. Håret er mykt og smidig (ikke sprøtt), i motsetning til andre fetthaleraser.
Rasen er godt tilpasset ørkenforhold og kan overleve lengre perioder uten vann dersom sukkulente planter er tilgjengelige.

Awassi

Awassi er den mest anerkjente og utbredte rasen av fetthale sauer i verden, høyt verdsatt for produksjon av kjøtt, melk og teppeull.
Awassi er en storrammet rase med en bred, relativt kort hale.

Damara

Den er lett å ta vare på og trenger kun minimal administrasjon, faktorer som har ført til en rask økning i Damara-tall.
Damaras har en kort, hårete pels med en tett underull av fine ullfibre som kastes årlig. Pelsfarger varierer fra hvit til brun, svart og hvit roan, ofte med svarte flekker.

Karakul

Karakulen er en av verdens eldste raser og muligens en av de første rasene som ble domestisert.
Karakuls er middels store sauer med en lang, smal kropp, skrånende bakdel og lavt ansatt, bred hale med en S-formet base.

Van Rooy

Van Rooy er en hvithåret rase med en bred, fast, oval hale.
Van Rooy er hardfør og egnet for pastorale og tørre områder, og er dekket av sterkt, kalkholdig hår og en kort ullunderull.

Dorper

Dorpers kjennetegnes ved en kort, løs belegg av hår og ull.

Hvor mye jord trenger du for økologisk sauehold

Raising Sheep er det beste valget for små eiendomseiere som ikke har plass til å oppdra storfe, men som fortsatt ønsker å produsere kjøtt av høy kvalitet. Naturligvis kan 5 til 7 søyer (hunnsau) og deres avkom (lam) lett oppta samme mengde land som bare én ku og kalv.

Rundt halvparten av landets sauer (ikke-organiske og økologiske) finnes i kuperte høylandsområder. De fleste sauene kan streife frittgående mesteparten av livet, selv om noen kan bli brakt inn for å føde. Besetningen vil vanligvis være lavere på økologiske gårder sammenlignet med andre gårder.

Forskjellen mellom ikke-organisk sauehold og økologisk sauehold

Den store forskjellen mellom ikke-organiske og økologiske sauesystemer er metodene som brukes for å kontrollere og forebygge sykdommer. Ikke-økologisk sau vil sannsynligvis motta flere veterinærbehandlinger enn økologisk sau. For eksempel kan ikke-økologiske lam ormebrukes hver 4. til 6. uke, uavhengig av om de har orm.

Økologiske bønder forvalter saueflokkene sine nøye for å redusere sykdomsrisikoen for nyfødte lam, og de bruker rene beitesystemer for å minimere behovet for ormekur. Rent beite omfatter å drive beite slik at sauer, og spesielt lam, kun settes inn i felt som har svært lav eller ingen ormeangrep. Hvis ormekur er avgjørende for sau kan visse behandlinger brukes, forutsatt at bonden får godkjenning fra en veterinær og tillatelse fra Soil Association før behandlingen tas i bruk.

Flere ikke-økologiske bønder kan også bruke organiske fosfordipper for å bekjempe saueskurv i gårdene sine, noe som er forbudt i henhold til Soil Associations regler. For å forhindre saueskurv kan du bruke doble gjerder, som sprer seg når infiserte sauer gni på gjerder som skiller dem fra friske. Denne metoden er imidlertid upraktisk i høylandsområder. Å opprettholde en lukket flokk kan også forebygge sykdom.

Kilder til lager i økologisk sauehold

Eksisterende lager

Når du konverterer gården din til økologisk produksjon, kan eksisterende husdyr beholdes, men kan aldri selges som økologisk. Imidlertid kan avkom av søyer selges som økologiske etter de nødvendige konverteringsperiodene. Søyer må parres under fullstendig økologisk forvaltning for at lammene skal kunne selges som økologiske. Raser må passe til lokale forhold.

Erstatninger

Selv om produsentene oppfordres til å kjøpe fra andre økologiske gårder eller til å oppdra sine erstatninger, tillater unntak at opptil 20 % av avlsflokken erstattes hvert år med søylam fra konvensjonelle flokker, som tilfredsstiller flere kriterier. Det må utvises forsiktighet for å skaffe friske bestander som holdes på gårder som har høye velferds- og helsestandarder og hvor de riktige journalene over alle veterinærbehandlinger er opprettholdt.

Lagre lam

Du kan kjøpe Store lam fra andre økologiske gårder. Det er veldig vanskelig å fullføre lam i enkelte deler av landet, hovedsakelig i åsområder. Lam kan selges fra oppdrett til sluttbruk, for eksempel økologisk bakke til økologisk lavlandsbruk.

Rams

Du kan også kjøpe stamværer fra konvensjonelle gårder, forutsatt at de deretter blir forvaltet til økologiske standarder. Lånte og innleide værer kan brukes dersom de drives økologisk mens de er på gården.

Ikke-økologisk lager

Konvensjonelle butikklam kan ikke tas inn og ferdigbehandles som økologisk lager. Det kan også hende at ikke-organiske og organiske bestander av samme art finnes på samme driftsenhet. Den konvensjonelle bestanden av en annen art kan bruke det organiske beitet i opptil 120 dager hvert år, forutsatt at noen nøyaktige krav oppfylles. Dette krever forhåndstillatelse fra kontrollorganet.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here