Om oss

Velkommen til farmingo.us, Her finner du informasjon om oppdrett i Norge. Denne bloggen dekker også ulike landbruksfaktorer samt prosjektrapporter og casestudier i Norge. Den kan også gi generell informasjon om oppdrett.

All informasjon gitt i denne artikkelen eller på denne nettsiden er basert på personlig erfaring eller informasjon gitt av andre. I alle fall er det ditt ansvar å innhente vitenskapelig eller veterinær service eller teknisk informasjon knyttet til landbruk før du bruker informasjonen som er gitt på denne nettsiden. Verken denne nettsiden eller bidragsyterne til denne nettsiden kan holdes ansvarlig for deres bruk av informasjonen her.