Veiledning om hvordan du starter en oljepalmedyrking

0
45

Olje palme dyrkings guide:

Introduksjon av oljepalmer: –

Olje palme avling er en av de høyeste oljeavlingene (palmeolje) blant alle flerårige avlinger. Oljepalme produserer spiselig palmeolje så vel som palmekjerneolje. Denne oljepalmen betraktes som gullpalme på grunn av sin høye kapasitet. Oljepalmen tilhører familien “Areacaceae” og slekten “Elaeis”. I India gir oljepalmeavling den utmerkede erstatningen for å importere oljen. I India dyrkes oljepalme i mer enn 15 stater ved å dekke rundt 50 000 hektar under irrigerte forhold, og denne avlingen dyrkes også under forhold med regn.

Fordeler med oljepalmedyrking:-

Følgende er fordelene og fordelene med olje palme dyrking.

 • Oljepalme gir høyest spiselig olje blant de andre oljevekstene. Det kan forventes et utbytte på 4 til 5 tonn/ha.
 • Oljepalmeavling er en hardfør avling og lav forekomst av skadedyr og sykdom.
 • Bønder kan få ekstra inntekt ved å avling i pre-bærende periode av oljepalmer.
 • Det er ingen risiko for tyveri og gir lokal sysselsetting.
 • Denne avlingen sikrer månedlig inntekt og god markedspris gjennom hele året.
 • Bønder kan forvente høy avkastning som resulterer i en heving av økonomisk status.
 • Palmeolje erstatter import av spiselig olje ved å spare verdifull valuta.

Varianter av oljepalmer i Norge: – Det er 3 hovedvarianter av oljepalmer tilgjengelig.

Tenera: Denne varianten er en dominerende hybridtype, og i utgangspunktet er det en krysning av skallfri Pisifera (hunn) og tykkskallet Dura (hann). Denne sorten har tynne skall og dyrkes over hele kloden.
Dura: Denne sorten er ikke kommersielt dyrket og den har et tykt skall på 2 til 8 mm.
Pisifera: Dette er en sort som ikke bærer frukt.

Klimakrav for oljepalmedyrking: – Oljepalme er en fuktig tropisk avling og trives best i områder der temperaturen varierer fra 22°C til 24°C (minimum) og 20°C til 33°C (maksimum). Oljepalmer krever minst 5 til 6 timer med sterkt solskinn per dag og 80 % fuktighet for optimal vekst. Denne avlingen krever årlig jevnt fordelt nedbør på 2500 til 4000 mm eller 150 til 150 mm månedlig. Siden Norges klima ikke er egnet for jevn fordeling av regnet, anbefales bønder å gå for sikre vanningsforhold for oljepalmedyrking.

Jordkrav for oljepalmedyrking: Vanligvis kan oljepalmer dyrkes på et bredt spekter av jord. Imidlertid trives de best i godt drenert dypt leirholdig fuktig og alluvial jord rik på organisk materiale. Disse trærne krever minst 1 meter jorddybde. Bønder bør unngå sterkt saltholdig, sterkt alkalisk, kystsandholdig og vannstagnasjonsjord.

Formering i oljepalmedyrking: – Formeringen i oljepalmedyrking skjer hovedsakelig ved at frø og frø ekstraheres fra frukt ved å bruke depericarper. Forvarming av frø er nødvendig i 75 dager ved 40 °C temperatur på grunn av deres høye dvale. Deretter bør frø bløtlegges i rennende vann og få dem til å kjøle seg ned i 4 til 5 dager. Frøene begynner å spire hvis 10 til 12 dager og når de har spiret, bør spirer transplanteres til polyposer.

Oljepalmefrø – spiret.

I barnehageoppdrett er enkelttrinns polypose-systemet en veldig populær formeringsmetode, og i denne prosessen bør en polypose størrelse 40 35 fylles med toppjord, sand og godt råtten gjødsel. Deretter skal spirer plasseres på en dybde på 2,5 cm i midten av polyposen. Regelmessig vanning og mulching bør utføres for riktig vekst av frøplanter. Bruk anbefalt NPK i barnehagen til de er overført til hovedarkivet.

Jordforberedelse, avstand og planting i oljepalmedyrking: –

Landet bør gjøres ugressfritt, og det bør gis et par pløyinger for å få jordsmonnet tilt. Suppler åkeren med godt organisk materiale for å gjøre jorda rik åker. Den beste sesongen for oljepalmeplanting er fra juni til desember. Imidlertid bør avlinger som dyrkes om sommeren gis tilstrekkelig vanning, mulching og dyrking av dekkvekster i trebassenget foretrekkes for å unngå varme vinder i sommersesongen. Sunn frøplante på 12 til 15 måneder gammel med minst 1 meter høyde og 12 til 13 funksjonelle blader anbefales i oljepalmedyrkingen. I trekantet plantemetode, med en avstand på 9 meter x 9 meter x 9 meter, kan 143 til 145 oljepalmeplanter rommes på 1 hektar land. Planting bør gjøres i gropene med størrelse på 60 cm x 60 cm x 60 cm.

Bland jorden med 400 gram enkelt superfosfat og 50 gram forat og påfør ved bunnen av gropen så snart plantingen er ferdig. Ikke glem å gi vanning umiddelbart etter at gjødselen er påført ved bunnen av gropen.

Olje palmefrøplanter.

Intercropping i oljepalmedyrking: –

Oljepalmer er flerårige trær med stor avstand, og mellomrom kan brukes til interkultur i løpet av den første treårsperioden. Deretter kan skyggeelskende avlinger dyrkes. Forsiktighet bør tas med interkulturer slik at den ikke konkurrerer med oljepalmer når det gjelder vann, lys og næringsstoffer. De best egnede mellomavlingene i løpet av den første 3-årsperioden er alle grønnsaker, blomster, chili, banan, tobakk, ingefær, gurkemeie, ananas. Som en del av prosessen mellom avlinger, bør du ikke kutte oljepalmeblader eller binde oljepalmeblader nær stilken. Pløying nær håndflatens base bør unngås, da det kan kutte i palmerøttene. For bedre utbytte bør maksimalt antall grønne blader beholdes.

Vanning i oljepalmedyrking: –

Oljepalmeavling krever tilstrekkelig vanning siden veksthastigheten er raskere og gir høy avkastning og biomasse. Bønder anbefales ikke å dyrke denne avlingen i regioner der sikker og tilstrekkelig vanning ikke er tilgjengelig. Hver voksende plante krever omtrent 200 liter vann per dag. Eldre planter krever litt mer i den varme sommersesongen.

 • Dryppvanning eller mikrosprinklere: Dette systemet kan brukes i kupert terreng, hvis vannet er en hovedbegrensning. Ved dryppvanningsmetode krever hver håndflate 4 dyppere ved bunnen. Med 4 dyppere er 32 liter vann i fem timer per dag nok til å dekke behovet på 160 liter per dag/håndflate. Ved mikrosprinklere (180° eller 360°), kan hver på hver side av håndflaten installeres. I tilfelle du tar i bruk disse vanningsmetodene, sjekk drypperne eller sprinklerne regelmessig for riktig tømming. Øv mulching for å beholde fuktigheten ved basen.
 • Basin-metode for vanning: Dette kan praktiseres når det er rikelig med vanningsvann tilgjengelig. I dette tilfellet bør vanningskanaler forberedes for å koble de individuelle håndflatene separat med underkanal. Vanligvis nødvendig vann bør gis med 4 til 5 dagers intervall. Ved tunge jordarter vil vanningsintervallet være lengre, og i de lettere jordene bør det gis hyppig vanning med mindre vannkvalitet.
  Mulching i oljepalmedyrking: – Mulching kan utføres for å bevare jordfuktigheten og kontrollere ugressveksten. Mulching kan gjøres med tørkede blader, kokosnøttskall, hannblomster og tomme bunter.

Pollinering i oljepalmedyrking: –

Oljepalmen er en sterkt krysspollinert avling der insektene og vinden hjelper pollineringen. Vindpollinering er imidlertid ikke tilstrekkelig, og insekter som “Elaeidobius kamerunicus” hjelper til med godt fruktsett og effektiv pollinering. Denne snutebillen bør slippes ut etter to og et halvt års planting, og i tilfelle plantasje med lav kraft og omkrets, er det å anbefale å slippe ut snutebillen etter tre år.

Denne weevil bør frigjøres etter to og et halvt år med planting og i tilfelle lav kraft og omkrets plantasje, slippe weevils etter tre år er tilrådelig.

Ugrasbekjempelse i oljepalmedyrking: – Regelmessig manuell luking eller kjemisk luking kan utføres i oljepalmedyrking. Kjemisk luking bør imidlertid kun gjøres med anbefalte ugressmidler. For effektiv bekjempelse av ugras bør det påføres glyfosat på 700-750 ml/ha/år eller 17 ml/kum. Ved å sprøyte ugressmiddelblandinger av Paraquat med Atrazin, kan Diuron og Monuron på bakken effektivt kontrollere ugresset, og denne operasjonen bør utføres to ganger i året.

Blomstring og ablasjon i oljepalmedyrking: – Oljepalmetrær begynner å blomstre i 14 til 18 måneder etter planting av avlingen. Oljepalme produserer både hann- og hunnblomster separat på samme palmetre.

Prosessen med å fjerne hann- og hunnblomster i tidlige stadier av oljepalmeplantasje kalles “ablasjon”. Ablasjon er nødvendig i oljepalmedyrking for utvikling av stengelomkrets, kraft og strengrotsystem. Blomster bør fjernes manuelt eller med anbefalt verktøy så snart blomsterstander vises på oljepalmen. Denne prosessen kan forlenges opp til 2 til 3 år avhengig av treets styrke og vekst.

Bassengforvaltning i oljepalmedyrking:- Som en del av bassengforvaltningspraksisen i oljepalmedyrkingen bør bassenger med 1 meter radius, andre år 2 meter radius og tredje år 3 meter radius lages ved å fjerne jorda inne slik at jordakkumulering kan forhindres i krageområdet til håndflaten. For sunne røtter bør kummer være ugressfrie og rene.

Gjødsel og gjødsel i oljepalmedyrking: – Oljepalmer krever en balansert og tilstrekkelig tilførsel av mikro-, makro- og sekundære næringsstoffer for høy produksjon av palmeolje. I oljepalmedyrking bør gjødsel tilføres hver tredje måned. Fra juni eller juli bør 4 like delte doser gjødsel tilføres med 3 måneders mellomrom. Ved nyplantede trær bør første dose gjødsel påføres etter 3 måneders planting. Gårdsgjødsel (FMY) på 75 til 100 kg eller 90 til 100 kg grønngjødsel og 5 kg neemkake bør tilsettes for hvert oljepalmetre sammen med 2. dose gjødsel. Denne gjødselen bør påføres i jorda ved hjelp av åkergaffel minst 40 til 50 cm unna palmebunnen. Ikke glem å vanne palmene etter gjødsling.

Det årlige gjødslingsdiagrammet i oljepalmedyrkingen er gitt nedenfor.

Oljepalmealder Nitrogen Phosphorous Potassium Magnesium Boron
Urea (gms/palm/yr) SSP gms/palm/yr) MOP gms/palm/yr) Magnesium Sulphate gms/palm/yr) Borax (gms/palm/yr)
Første året 870 1250 670 125 25
Andre år 1750 2500 1350 250 50
Tredje år og utover 2600 3750 2000 500 100

 

Skadedyr og sykdommer i oljepalmedyrking:- Følgende er de vanlige skadedyrene og sykdommene som finnes i oljepalmedyrking: Pestalotiopsis-bladflekk, Ganoderma-rumperåte, bakteriell knoppråte, Oljepalmevisne, neshornbille, mjøldyr. Hensiktsmessige kontrolltiltak bør ivaretas for disse skadedyrene og sykdommene ved å kontakte nærmeste landbruksavdeling.

Høsting i oljepalmedyrking: Oljepalmene vil være klare for høsting om 2,5 til 3 år etter plantasjen i hovedfeltet. Å bestemme høstetiden er svært viktig i oljepalmedyrking, da det i stor grad påvirker kvaliteten og kvantiteten av olje. Høsting kan gjøres når fruktene på palmen blir gulaktig – oransje farge og 5 til 8 frukter faller av seg selv. Den siste kontrollen ville være når du presser fruktene hardt med fingeren, oransje farget olje skal ekstrudere fra palmefruktene.

Høsting finner sted hele året og gjøres vanligvis med 10 til 14 dagers intervall ved hjelp av skarp kniv eller sigd. En stilklengde på 5 cm bør stå igjen mens fruktklasene høstes.

Utbytte i oljepalmedyrking: – Enhver avling avhenger hovedsakelig av jordtype, variasjon, klimatiske forhold og gårdsdriftspraksis.

I den første perioden fra 4 til 8 år: 10 til 12 tonn/ha.
Etter 8. år: 18 til 20 tonn/ha.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here