Guava frukt oppdrett, dyrking informasjons veiledning

Selvfølgelig, jeg vil reorganisere innholdet, gjøre det mer rangerbart for søkemotorer og endre overskriftene til å være fra

til

-tagger som ønsket. Her er den omarbeidede versjonen:

Guava frukt oppdrett

Om Guava Fruit:

Guavafrukt (Psidium guajava) er en av de vanligste fruktene i India og er kjent for sin hardførhet og produktivitet. Denne frukten er en kommersielt viktig og lønnsom avling som krever minimal omsorg. Guava er en rik kilde til vitamin C og pektin, og den inneholder også betydelige mengder kalsium og fosfor.

Passende plassering

Guavafrukt trives over hele India, med store produksjonsområder i stater som Bihar, Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Orissa, Vest-Bengal, Andhra Pradesh og Tamil Nadu. Uttar Pradesh er spesielt kjent for å dyrke den beste guavaen, spesielt i Allahabad-regionen.

Nødvendig jord:

Guava er en hardfør frukt som kan trives i forskjellige jordtyper, fra alluviale til laterale jordarter. Det er imidlertid viktig å unngå vannlogging, så god drenering er viktig. Dyp, godt drenert jord med en pH mellom 4,5 og 8,2 er ideell for guava, mens saltholdig eller alkalisk jord bør unngås.

Nødvendige klimatiske forhold:

Guavafrukt kan dyrkes både under tropisk og subtropisk klima og trives i høyder opptil 1500 meter over havet. Årlig nedbør på under 1000 mm mellom juni og september er gunstig for vekst, mens områder med en utpreget vintersesong gir bedre avling og kvalitet.

Guava fruktvarianter:

Populære guavafruktvarianter inkluderer Lucknow 49, Allahabad Safeda og Harijha. Lucknow-49 betraktes som den mest populære kommersielle kultivaren på grunn av høyt utbytte og god kvalitet. Forskningsinstitutter som IIHR, Bangalore, har også utviklet nye varianter som Arka Mridula og Arka Amulya.

Forplantning av guava-tre:

Guava kan forplantes både fra frø og ved vegetative metoder som skjæring, luftlag, poding og spirende. Luftlag er spesielt effektivt og mye brukt i kommersiell produksjon. Rask multiplikasjon kan oppnås ved å bruke hauglaging i barnehager.

Dyrkingsteknologi i Guava fruktoppdrett

Plantemetode for Guava

Gropene på 0,6 m x 0,6 m x 0,6 m dimensjoner bør graves før monsunen og fylles med jord blandet med organisk gjødsel og superfosfat. Guavaplanter plantes vanligvis med en avstand på 3,6 m til 5,4 m mellom trærne.

Vanning for guavaplanter

Unge guavaplanter krever 8-10 vanninger i året, spesielt i tørre områder. Fullvoksne bærende trær krever vanning i løpet av mai-juli med ukentlige intervaller. Dryppvanning har vist seg å være gunstig for guavafrukt, og det sparer også vann og øker størrelse og antall frukter.

Gjødsling og gjødsling i Guava Orchard:

Guava responderer godt på uorganisk gjødsel sammen med organisk gjødsel. Standard anbefaling er å påføre NPK @100, 40 og 40 g per planteår, med to like delte doser i januar og august.

Interkulturell drift av guavaplanter

Interkulturelle operasjoner inkluderer luking, spading, og mulching. Mellomrommet kan utnyttes økonomisk ved å dyrke egnede mellomvekster som papaya, ananas, bønner, agurk, kål, blomkål, erter, cowpea, etc.

Trening og beskjæring av Guava Palnt

Trening av guavatrær forbedrer utbytte og fruktkvalitet. Skudd som vokser ut nær bakkenivå bør kuttes av, og hovedstammen bør holdes åpen mens fire stillaslemmer kan vokse. Årlig beskjæring er nødvendig for god vekst i inneværende sesong.

Skadedyrbekjempelse av guavaplanter:

Viktige skadedyr i guavaplanter inkluderer fruktflue, melbug, og skjellinsekter. Disse kan kontrolleres ved hjelp av kjemikalier som malation, fosfamidon, metylparation og kobbersulfat.

Sykdomskontroll av guavaplanter:

De mest skadelige sykdommene i guava inkluderer visnesyke og antraknose. Kontrolltiltak inkluderer sprøyting av kjemikalier som bavistin, Cu-oksyklorid, difolatan og ditan Z-78.

Blomstrende og fruktsett i Guava:

Viktig blomstringssesong er april-mai (monsunavling) og september-oktober (vinteravling). Vekstregulatorer som NAA, NAD og 2,4-D kan brukes til å tynne ut blomster og manipulere avlingssesongen.

Guava frukthøsting:

Podede trær begynner å bære frukt i en alder av 2-3 år, mens frøplantetrær krever 4-5 år. Guava er klar for høsting

når den får en lys dypgrønn farge med en gulgrønn flekk.

Utbyttet av guavafrukt:

Avlingen varierer avhengig av kultivar, stell og høstingssesong. Podete planter kan gi opptil 350 kg per tre, mens frøplantetreet kan gi opptil 90 kg per tre.

Avlingsregulering av Guava:

Bønder regulerer ofte avlingen ved å avblomstre for å oppnå høyere priser. Dette kan gjøres ved å bruke planteregulatorer som Maleic Hydrazide, NAA, NAD eller 2,4-D for å tynne ut blomster.

Forvaltning av guavatrær etter innhøsting:

Guava er svært forgjengelig, og fruktene bør markedsføres umiddelbart etter høsting. De kan imidlertid lagres i kjølelagring i 3-5 uker ved en temperatur på 8-10 grader Celsius og 85-90% RF.

Slik markedsfører du guavafrukt:

Guavafrukt kan eksporteres til forskjellige land som Bangladesh, Jordan, Qatar, Frankrike, Saudi-Arabia, Sverige, Sveits, UAE, Libanon, Nederland og Canada. Gårdsprisen på guava er i gjennomsnitt Rs. 5,50 per kg.

Guava frukt enhetskostnad per hektar:

Enhetskostnaden for etablering og vedlikehold av en guavahage med høy tetthet er beregnet til Rs. 18040,00 per acre (opp til 2. år).

FAQ: Guava Frukt Oppdrett

1. Hva er guava fruktoppdrett?

Guava fruktoppdrett refererer til dyrking av guavafrukt (Psidium guajava) på en kommersiell skala. Guava er en hardfør og produktiv frukt som er en av de vanligste fruktene i India. Dyrking av guavafrukt innebærer å følge passende dyrkingsteknikker og praksis for å oppnå en lønnsom avling.

2. Hvilke klimatiske forhold er egnet for guavafrukt dyrking?

Guavafrukt trives under både tropisk og subtropisk klima. Den kan vokse fra havnivå til en høyde på omtrent 1500 m (5000′). Guavafrukt krever årlig nedbør på under 1000 mm (40′) mellom juni og september, som er den beste vekstsesongen. Områder med en utpreget vintersesong kan også forbedre avlingen og kvaliteten.

3. Hva er de vanligste guava fruktvariantene som dyrkes?

De mest populære guava fruktvariantene inkluderer Lucknow 49, Allahabad Safeda og Harijha. Andre varianter som bøndene foretrekker er eple, Baruipur Local, Benarasi, etc. Lucknow-49 betraktes som den mest populære kommersielle kultivaren på grunn av dens utbytte og kvalitet.

4. Hvordan formeres guavatrær?

Guavatrær kan formere seg ved frø og ved vegetative metoder. Frøplantetrær produserer frukt av varierende størrelse og kvalitet, men har generelt lang levetid. Vegetative metoder som skjæring, luftlag, poding og spirende brukes også for å forplante guava. Luftlag er en vanlig metode for kommersiell produksjon.

5. Hva er viktige dyrkingsteknikker for guavafrukt?

Noen viktige dyrkingsteknikker for guavafrukt inkluderer:
– Riktig plantemetode med passende plantetetthet.
– Tilpasning av vanningsteknikker, spesielt for unge planter.
– Effektiv gjødsling og gjødsling for å øke avlingen.
– Interkulturelle operasjoner som luking og spading for å kontrollere ugress.
– Avlingsregulering for å få bedre kvalitet og høyere pris.

6. Hvordan kan skadedyr og sykdommer kontrolleres i guavaplanter?

Noen skadedyr som kan påvirke guavaplanter inkluderer fruktflue, melbug og skjellinsekter. For skadedyrbekjempelse kan man bruke kjemiske sprøytemidler som malation, fosfamidon, metylparation, etc. Sykdommer som visnesyke og antraknose kan kontrolleres ved å sprøyte fungicider som Cu-oksyklorid, difolatan, etc.

7. Når og hvordan høstes guavafrukt?

Guavafrukt kan høstes så snart den dypgrønne fargen blir lys og en gulgrønn flekk vises. Frøplantetrær krever 4 til 5 år å bære frukt, mens podede trær kan begynne å bære frukt i en alder av 2 til 3 år. Fruktene bør plukkes umiddelbart når de er modne for å unngå skader.

8. Hvordan kan guavafrukt lagres og markedsføres?

Guavafrukt er svært forgjengelig og bør markedsføres umiddelbart etter høsting. Den kan imidlertid lagres i noen dager for å justere etterspørselen i markedet. Lagringstemperaturen bør være mellom 8 til 10 grader Celsius med 85-90% RF. Guavafrukt kan eksporteres til forskjellige land som Bangladesh, Jordan, Qatar, Saudi-Arabia og flere andre.

9. Hvilken avlingsregulering brukes i guavafruktoppdrett?

Bønder kan regulere avlingen ved å avblomstre guavaplanter for å få en høyere pris. Dette gjøres ved hjelp av planteregulatorer som Maleic Hydrazide, NAA, NAD, eller 2,4-D for tynning av blomster. Roteksponering og rotbeskjæring kan også brukes for å tvinge frem blomstringen på ønsket tidspunkt.

10. Hva er gjennomsnittlig utbytte per tre i guavafrukt oppdrett?

Utbyttet varierer avhengig av guavafruktvarianten, plantens alder, og stell og forvaltning av frukthagen. For podede planter kan utbyttet være så høyt som 350 kg per tre, mens frøplantetrær gir rundt 90 kg per tre.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*