Dragkampen om den 200 år gamle Nordmannsgården i Tromsø er avgjort: Nå må huset gjenreises.

Huset, som er ett av kommunens eldste, ble i ulovlig revet i fjor vinter.

Det ansvarlige selskapet, utbygger Magnus Johansen AS, mente at det var i en så elendig forfatning at det måtte rives, for å unngå at barn som tok seg inn i huset ble skadd.

Tromsø kommune, som krevde huset bevart, svarte med å politianmelde rivingen, og kreve det gjenreist med de originale materialene, så langt det lot seg gjøre, innen utgangen av mai i år.

Nå har kommunen fått medhold av Statsforvalteren.

Kommunen: – Kjempeviktig

– Vi er selvfølgelig glade for at vi har fått medhold i våre vurderinger. Kulturmiljø er kjempeviktig, og vi vil legge mye energi i kulturforvaltningen framover, sier Jacueline Randles, seksjonsleder for byutvikling i Tromsø kommune, til Dagbladet.

Av det endelige vedtaket, først omtalt av Nordlys, framgår det at utbyggeren mente at kommunens vedtak var «sterkt urimelig» og «umulig å oppfylle».

Statsforvalteren i Troms og Finnmark fastslår at rivingen var lovstridig og støtter kommunens krav om gjenreising.

– Klager har heller ikke framlagt bilder eller dokumentasjon som kan underbygge at bolighuset var farlig for allmennheten, eller at de har forsøkt andre måter å sikre bygget før det ble revet, heter det i vedtaket.

Gjenoppbyggingen kan skje delvis med bruk av nytt materiale, ettersom en del av tømmeret, som opprinnelig ble vurdert å være i god stand, ble skadd under rivingen.

Vil bli kostbart

Kommunens krav om gjenreising fulgte med en tvangsmulkt på 50 000 kroner, samt en døgnmulkt på 5000 kroner, dersom det ikke var gjort innen utgangen av mai.

Selskapet har i tillegg vedtatt et forelegg på 300 000 kroner, og gravemaskinføreren som utførte rivingen et forelegg på 50 000 kroner – begge utstedt av politiet.

Statsforvalteren stadfester kommunens vedtatte nivå på tvangsmulkt, men har satt den nye fristen for rettingen til 20. februar 2024.

Det legges i vedtaket til grunn at gjenreisning, utført på den pålagte måten, vil bli kostbart for utbyggeren.

– Dette vurderes likevel som forholdsmessig sett hen til byggets kulturminneverdi og omstendighetene i saken for øvrig, skriver Statsforvalteren.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*