Framingo

Vanlige feil i sauehold

Oppdrett er vanskelig, men utrolig viktig og givende. Når det gjelder saueoppdrett, er kunnskap makt. Her er noen vanlige feil du kan gjøre når du skal oppdra sau. Som å velge feil rase. Tenk nøye […]

Framingo

Null beitende sauehold

Sauene i den ekstreme gruppen ble oppdrettet i et overbygd skur med 1m2 / dyregulv. Under nullbeitesystemet ble fôr og vann administrert i henhold til hygiene. Nullbeite er et system der det klippes høy, og […]